Serban E. Vlad

Şerban E. Vlad s-a născut în 1959 în Oradea şi lucrează în prezent la Primăria Municipiului Oradea, ca analist programator. Este membru al societăţilor română şi germană de matematică aplicată şi industrială, ROMAI şi GAMM.

În anii 90, domeniul său de interes a fost analiza matematică binară, o teorie matematică rezultată prin definirea noţiunilor de derivată, integrală, produs de convoluţie,... ale funcţiilor R->{0,1} prin analogie cu noţiunile respective ale funcţiilor R->R. Aceste lucrări par azi insuficient de cizelate şi sunt necontinuate, dar ele reprezintă o interesantă sursă de inspiraţie pentru mai departe. A existat însă o reîntoarcere la analiza matematică după 2012, prilejuită de studiul periodicităţii semnalelor binare.

Serban E. Vlad De la sfârşitul anilor 90 a început un anevoios proces de construcţie al teoriei sistemelor asincrone (teoria modelării circuitelor asincrone din electronica digitală), o teorie ce succede switching theory, aparent abandonată în prezent. A adoptat iniţial terminologia de automat şi circuit în acelaşi sens cu conceptul de sistem utilizat azi.

Serban E. Vlad Din 2007, prin analogie cu sistemele dinamice, a început teoretizarea sistemelor dinamice boolene, numite de el sisteme asincrone regulate. Acestea înlocuiesc funcţiile reale de argument real din sistemele dinamice cu funcţii boolene, iar timpul e real sau discret. Sistemele asincrone regulate sunt deci sistemele dinamice generate de funcţiile boolene.

Există în lucrări şi interferenţe minore cu geometria booleană şi cu logica temporală.