Consistenţa, compunerea şi cauzalitatea fluxurilor asincrone, Journal of Progressive Research in Mathematics, Volumul 3, Numarul 2, 2015, pp. 152-160
 

download

Clasificarea pe subiecte a matematicii (2010): 94C10

Cuvinte cheie și fraze: consistenţă, compunere, cauzalitate, flux asincron, circuit asincron

Sistemele booleene autonome deterministe regulate asincrone, pe scurt fluxurile asincrone, au fost definite de autor în 2007. Conceptul îşi are originea în switching theory, teoria modelării circuitelor asincrone din electronica digitală. Atributul boolean se referă vag la algebra Boole cu două elemente, autonom înseamnă că nu există intrări, determinism înseamnă existenţa unei funcţii de stare unice şi regulat indică existenţa unei funcţii booleene Φ:{0,1}n→{0,1}n care 'generează' sistemul, prin iterarea coordonatelor sale Φi care se face în mod independent una de alta. Timpul este discret sau continuu.

Scopul lucrării este acela de a arăta că fluxurile anterior menţionate satisfac adaptarea la acest context a proprietăţilor de consistenţă, compunere şi cauzalitate conţinute în definiţia sistemelor dinamice din Rudolf E. Kalman, Peter L. Falb, Michael A. Arbib, Topics in mathematical system theory, McGraw-Hill, 1969. Adăugăm observaţia că în cartea citată sistemele au intrări, spre deosebire de aici unde e convenabil să omitem acest aspect.