Funcţii booleene: simetria temporală şi condiţia tehnică de bună funcţionare generalizată, Applied Sciences Volume 19, pp. 132-141, 2017
 

download

Mathematical Subject Classification (2010): 06E30, 94C10

Cuvinte cheie: Boolean function; time-reversal symmetry; the generalized technical condition of proper operation; predecessor; successor

Fluxurile asincrone modelează comportamentul dispozitivelor digitale din electronică. Ele sunt generate de funcţii booleene Φ:{0,1}n→{0,1}n care îşi iterează coordonatele Φ1,...,Φn în mod independent una de alta. Momentele de timp şi ordinea în care Φ1,...,Φn sunt calculate nu sunt cunoscute şi condiţia tehnică de bună funcţionare generalizată (generalizarea race-freedom) formulează circumstanţe partiulare când fluxul se comportă ’aproape’ determinist. Simetria temporală este una dintre simetriile fundamentale ale ştiinţelor naturii. În consecinţă, ea intervine în multe sisteme dinamice motivate fizic, de exemplu în mecanica clasică şi cea cuantică. Scopul nostru este de a lega simetria temporală, adaptată electronicii şi asincroniei, de o formă întărită a condiţiei tehnice de bună funcţionare, restrângându-ne atenţia la funcţii booleene - nu la fluxuri - din motive de concizie. Acest lucru este posibil deoarece, în timp discret, raţionamentul se desfăşoară în mod recurent (existând şi construcţii echivalente de timp real). Chiar în situaţia când timpul nu apare în lucrare, am păstrat terminologia de ’simetrie temporală’, deoarece funcţiile booleene au şi alte tipuri de simetrii.