Insensibilitatea la întârzieri, lipsa hazardului, semi-modularitatea şi condiţia tehnică de bună funcţionare a automatelor asincrone de timp discret, Analele Universităţii din Oradea, Fascicola Matematică, TOM VIII, 2001
 

download