Modelul unei geometrii elementare booleene. Numere complexe booleene, Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, Facultatea de Matematică, Lucrările Conferinţei Naţionale de Geometrie şi Topologie, Suceava, 6-9 octombrie, 1988, Iaşi, 1989
 

download