Morfisme şi antimorfisme ale funcţiilor de evoluţie şi antievoluţie booleene, CMSM4, a Patra Conferinţă a Societăţii de Matematică din Republica Moldova, Chişinău, 28 iunie - 2 iulie 2017, Proceedings, Mitrofan Choban, Gheorghe Ciocanu, Svetlana Cojocaru editori, editura Universităţii de Stat din Moldova, 2017, pp. 339-342
 

download

Funcţiile de evoluţie şi antievoluţie modelează circuitele asincrone din electronica binară. Scopul nostru este acela de a defini morfismele şi antimorfismele lor

Cuvinte cheie: funcţie booleană, morfism, antimorfism, funcţie de evoluţie, funcţie de antievoluţie