O teoremă de invarianţă de tip Lyapunov pentru sistemele dinamice booleene asincrone, Acta et Commentationes, Exact and Natural Sciences, nr. 2(8), pp. 84-91, 2019


 

download

Mathematical Subject Classification (2010): 94C10, 06E30, 70G60

Cuvinte cheie : sisteme dinamice booleene asincrone, teoremă de tip Lyapunov, invarianţa mulţimilor

Circuitele asincrone din electronica digitală sunt modelate de sistemele dinamice booleene asincrone, constând în funcţii Φ:{0,1}n→{0,1}n care îşi iterează coordonatele Φ1,...,Φn în mod independent una de cealaltă. Scopul acestei lucrări este acela de a da o teoremă de tip Lyapunov-Lagrange care caracterizează invarianţa mulţimilor A ⊂ {0,1}n în cazul acestor sisteme.