Simetria temporală vs. condiţia tehnică de bună funcţionare a fluxurilor asincrone, International Journal of Computer Research Volume 23, Number 4, pp. 329–348, 2017


 

download

Mathematical Subject Classification (2010): 94C10

Cuvinte cheie: funcţie booleană; simetrie temporală; condiţia tehnică de bună funcţionare; predecesor; succesor

Fluxurile asincrone sunt generate de funcţii booleene Φ:{0,1}n→{0,1}n ale căror coordonate Φ1,...,Φn sunt iterate în mod independent una de alta. Ordinea şi momentele de timp ale acestor iteraţii nu sunt cunoscute. Fluxurile sunt modelele circuitelor asincrone din electronica digitală. Simetria temporală este una dintre simetriile fundamentale ale ştiinţelor naturii şi scopul nostru principal este acela de a adapta acest concept, prin analogie cu mecanica, fluxurilor asincrone. Condiţia tehnică de bună funcţionare, cunoscută în limba engleză ca race-freedom, e un caz particular de lucru asincron care ’diminuează’ non-determinismul modelelor. Demonstrăm că atunci când este satisfăcută, fluxul se comportă ca un sistem dinamic. În final, legăm simetria temporală de satisfacerea condiţiei tehnice de bună funcţionare.