Spre o teorie matematică a întârzierilor circuitelor asincrone, Analele Universităţii din Oradea, Fascicola Matematică, TOM IX, 2002
 

download