Asupra unor proprietăţi de invarianţă ale fluxurilor asincrone, ICMA 2015, The 14th International Conference on Mathematics and its Applications, Timișoara, November 5-7, 2015, Proceedings, Ioan Goleț, Liviu Cădariu editors, editura Politehnica Timișoara, 2016, pp. 145-150


 

download

Clasificarea pe subiecte a matematicii (2010): 94C10

Cuvinte cheie și fraze: funcție booleană, flux asincron, invarianță, conexitate

Circuitele asincrone din electronică sunt modelate de funcții booleene Φ:{0,1}n→{0,1}n care își iterează coordonatele Φ1,...,Φn în mod independent una de cealaltă, dând așa numitele fluxuri asincrone. Bibliografia este în principal legată de teoria sistemelor dinamice (reale, uzuale) și folosim analogii. Cea mai importantă proprietate din lucrare este invarianța unei mulțimi A⊂{0,1}n și definim unele concepte de conexitate compatibile cu ea. Scopul nostru este acela de a iniția un studiu în acest sens, iar la sfărșitul lucrării arătăm că exstă mai multe alte posibilități de a defini invarianța unei mulțimi, care dau la rândul lor mai multe concepte de conexitate compatibile cu ele și care au nevoie de propriul lor studiu.