Fluxuri asincrone: condiţia tehnică de bună funcţionare şi generalizarea sa, International Journal of Computer Research Volume 22, Number 4, pp. 435–445, 2015
 

download

Clasificarea pe subiecte a matematicii (2010): 94C10

Cuvinte cheie și fraze: flux asincron, cursă, condiţia tehnică de bună funcţionare

Circuitele asincrone din electronică sunt modelate de aşa-numite fluxuri asincrone, i.e. funcţii booleene Φ:{0,1}n→{0,1}n care îşi iterează coordonatele Φi în timp arbitrar discret, în mod independent una de alta. Cum în lucrare nu există o limită a duratei unei iteraţii folosim modelul de întîrzieri nemărginite (the unbounded delay model) ale calculului funcţiilor booleene. Incertitudinile legate de comportamentul acestor circuite şi ale modelelor lor sunt generate în special de tehnologie.

În studiul circuitelor secvenţiale asincrone situaţia în care mai multe coordonate ale stării îşi pot schimba valoarea în acelaşi timp se numeşte cursă. Când rezultatul cursei afectează critic funcţionarea circuitului, de exemplu starea sa finală, cursa se numeşte critică. Pentru a evita cursele critice care pot apărea, funcţia booleană aparţine în general unei clase care permite comutarea unei singure coordonate a stării; un astfel de circuit (identificat cu modelul său) se numeşte fără curse şi spunem de asemenea ca funcţia booleană satisface condiţia tehnică de bună funcţionare. Formalizăm în acest context condiţia tehnică de bună funcţionare căreia îi dăm şi o generalizare, constând în situaţia când există curse, dar ele nu sunt critice. Atunci fluxul se comportă ca şi când coordonatele stării ar fi calculate simultan.