Sisteme booleene asincrone din perspectiva teoriei lui Daizhan Cheng, Acta et Commentationes, Exact and Natural Sciences, nr. 2(12), pp. 133-143, 2021


 

download

Mathematical Subject Classification (2010): 94C10, 06E30, 95C05

Cuvinte cheie : funcţie booleeană, sistem asincron boolean, matrice de structură, produs semi-tensorial, teoria lui Daizhan Cheng

Teoria lui Daizhan Cheng înlocuieşte B={0,1} cu D={(1,0)T,(0,1)T} şi funcţiile booleene cu matrici logice. Rezultă de aici oportunităţi algebrice importante, care pot fi folosite în teoria sistemelor. Scopul nostru este acela de a schiţa teoria lui Cheng şi aplicaţiile sale în asincronism.