Serban E. Vlad Şerban E. Vlad s-a născut în 1959 în Oradea şi lucrează în prezent la Primăria Municipiului Oradea, ca analist programator. Este membru al societăţilor română şi germană de matematică aplicată şi industrială, ROMAI şi GAMM.

În anii 90, domeniul său de interes a fost analiza matematică binară, o teorie matematică rezultată prin definirea noţiunilor de derivată, integrală, produs de convoluţie,... ale funcţiilor R{0,1} prin analogie cu noţiunile respective ale funcţiilor RR. A existat şi o reîntoarcere la analiza matematică după 2012, prilejuită de studiul periodicităţii semnalelor binare.

Serban E. Vlad
De la sfârşitul anilor 90 a început un anevoios proces de construcţie al teoriei sistemelor asincrone (teoria modelării circuitelor asincrone din electronica digitală), o teorie care interferează cu teoria circuitelor de comutaţie şi sistemele cu evenimente discrete.


Serban E. Vlad Din 2007, prin analogie cu sistemele dinamice, a teoretizat sistemele dinamice asincrone boolene. Acestea înlocuiesc funcţiile reale de argument real din sistemele dinamice cu funcţii boolene, iar timpul e real sau discret. În acelaşi timp, premiza uzuală de sincronism, când coordonatele funcţiilor generatoare sunt calculate în acelaşi timp, e înlocuită de asincronism, care se referă la aceea că coordonatele funcţiilor generatoare se calculează în mod independent unele de altele.

Există în lucrări şi interferenţe minore cu algebra şi cu logica temporală.