Lucrări

 

Definirea speed independence a sistemelor booleene asincrone, ITM Web Conf. 49 02008 (2022), DOI: 10.1051/itmconf/20224902008 link

Sisteme booleene asincrone din perspectiva teoriei lui Daizhan Cheng, Acta et Commentationes, Exact and Natural Sciences, nr. 2(12), pp. 133-143, 2021 link

O teoremă de invarianţă de tip Lyapunov pentru sistemele dinamice booleene asincrone, Acta et Commentationes, Exact and Natural Sciences, nr. 2(8), pp. 84-91, 2019 link

Asupra condiţiei tehnice generalizate de bună funcţionare a sistemelor booleene asincrone, Applied Sciences, Vol. 21, pp. 253-263, 2019 link

Simetria temporală vs. condiţia tehnică de bună funcţionare a fluxurilor asincrone, International Journal of Computer Research Volume 23, Number 4, pp. 329–348, 2017 link

Funcţii booleene: simetria temporală şi condiţia tehnică de bună funcţionare generalizată, Applied Sciences Volume 19, pp. 132-141, 2017 link

Morfisme şi antimorfisme ale funcţiilor de evoluţie şi antievoluţie booleene, CMSM4, a Patra Conferinţă a Societăţii de Matematică din Republica Moldova, Chişinău, 28 iunie - 2 iulie 2017, Proceedings, Mitrofan Choban, Gheorghe Ciocanu, Svetlana Cojocaru editori, editura Universităţii de Stat din Moldova, 2017, pp. 339-342 link

Asupra unor proprietăţi de invarianţă ale fluxurilor asincrone, ICMA 2015, The 14th International Conference on Mathematics and its Applications, Timișoara, November 5-7, 2015, Proceedings, Ioan Goleț, Liviu Cădariu editors, editura Politehnica Timișoara, 2016, pp. 145-150 link

Fluxuri asincrone: condiţia tehnică de bună funcţionare şi generalizarea sa, International Journal of Computer Research Volume 22, Number 4, pp. 435–445, 2015 link

Consistenta, compunerea si cauzalitatea fluxurilor asincrone, Journal of Progressive Research in Mathematics, Volumul 3, Numarul 2, 2015, pp. 152-160 link

Semnale binare: condiţii necesare şi suficiente de periodicitate a unui punct, Analele Universităţii din Oradea, Fascicola Matematică, TOM XXII, Nr. 1, 2015, pp. 23-31 link

Periodicitatea finală a punctelor semnalelor binare: definiţie, accesibilitate şi limită de periodicitate, ROMAI Journal, Vol. 10, Nr. 2, 2014, pp. 213-224 link

Semnale binare: mulţímea perioadelor unui punct periodic, Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, Secţia Matematică. Mecanică teoretică. Fizică, Tomul LX (LXIV), Fasc. 4, 2014, pp. 23-30 link

Dubla periodicitate finală a fluxurilor asincrone, Proceedings of the Third Conference of Mathematical Society of Moldova IMCS-50, August 19-23, 2014, Chisinău, Republic of Moldova link

Semnale binare: o notă despre perioada principală a unui punct, The 13th International Conference on Mathematics and its Applications - ICMA 2012, Timișoara, November 1-3, 2012, pp. 137-142 link

Definirea simetriei sistemelor asincrone autonome semi-regulate universale, Symmetry, Nr. 4, 2012, pp. 116-128 link

Asupra legării in serie a sistemelor asincrone regulate, ROMAI Journal, Vol. 7, Nr. 2, 2011, pp. 181-188 link

Asupra bazinelor de atracţie ale sistemelor asincrone autonome regulate, Acta universitatis apulensis,  Mathematics-informatics, special issue, 2011 (proceedings of ICTAMI 2011, Alba Iulia), pp. 263-286 link

Sisteme asincrone autonome regulate universale: mulţimi omega-limită, invarianţă şi bazine de atracţie,  Mathematics and its Applications / Annals of AOSR, 2010 link

Dependenţa de stările iniţiale şi tranzitivitatea sistemelor asincrone autonome regulate, ADEM 19-21 May, 2010 link

Modelul elementului rotativ ideal al lui Morita, Găvruţă Paşcu (ed.) et al., Proceedings of the 12-th Symposium of Mathemaics and its Applications, "Politehnica" University of Timisoara, Timisoara, Romania, November 5-7, 2009, pp.526-531 link

Sisteme asincrone autonome regulate universale: puncte fixe, echivalenţe şi bifurcaţii dinamice, ROMAI Journal, Vol. 5, Nr. 1, 2009 link

Descompunerea sistemelor asincrone regulate ca legări în paralel de sisteme asincrone regulate, the Proceedings of ICTAMI, Alba Iulia, September 3-6, 2009 link

Unele proprietăţi ale sistemelor asincrone regulate, International Journal of Computers, Communications and Control, Vol. 3 2008, pp. 11-16 link

Asupra generării sistemelor asincrone, the first National Conference of Applied and Fundamental Mathematics, Iasi, Romania, November 9-10, 2007 link

Sisteme dinamice booleene, ROMAI Journal, Vol. 3, Nr. 2, 2007 link

Neanticipativitatea sistemelor asincrone, the 6-th Congress of the Romanian mathematicians, Bucharest, June 28 - July 4, 2007 link

Întârzieri inerţiale relative, Buletinul stiintific al Universitatii 'Politehnica' din Timisoara, Romania, Seria Matematica-Fizica, Tomul 52(66), Fascicola 1, 2007, pp. 63-68 link

Intersecţia şi reuniunea sistemelor asincrone, The 14-th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2006, Satellite Conference of ICM2006, Chisinau, Moldova, August 17-19, 2006 link

Asupra modului fundamental, The 13-th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2005, University of Pitesti, October 14-16, 2005 link

Pseudo-sisteme asincrone, Analele Universităţii din Oradea, Fascicola Matematică, TOM XI, 2004 link

Ecuaţiile bistabilelor ideale, The 12-th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2004, University of Pitesti, October 15-17, 2004 link

Câteva prime gânduri asupra stabilităţii sistemelor asincrone, The 12-th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2004, University of Pitesti, October 15-17, 2004 link

Probleme de sisteme asincrone, Analele Universităţii din Oradea, Fascicola Matematică, TOM X, 2003 link

Exemple de modele ale circuitelor asincrone, the 10-th Symposium of Mathematics and its Applications, "Politehnica" University of Timisoara, Timisoara, 2003 link

Definirea întârzierilor circuitelor asincrone, CAIM 2003, Oradea, Romania, May 29-31, 2003 link

Asupra inerţiei circuitelor asincrone, CAIM 2003, Oradea, Romania, May 29-31, 2003 link

Spre o teorie matematică a întârzierilor circuitelor asincrone, Analele Universităţii din Oradea, Fascicola Matematică, TOM IX, 2002 link

Asupra automatelor temporale: bufferul inerţial, the 9-th Symposium of Mathematics and its Applications, "Politehnica" University of Timisoara, Timisoara, 2001 link

Insensibilitatea la întârzieri, lipsa hazardului, semi-modularitatea şi condiţia tehnică de bună funcţionare a automatelor asincrone de timp discret, Analele Universităţii din Oradea, Fascicola Matematică, TOM VIII, 2001 link

Probleme selecţionate de automate asincrone, Analele Universităţii din Oradea, Fascicola Matematică, TOM VII, 1999 link

O tratare prin prisma automatelor asincrone a semanticii logicii temporale, The 8-th Symposium of Mathematics and its Applications, "Politehnica" University of Timisoara, Timisoara, 1999 link

Probleme introductive în distribuţii peste funcţii test binare, Analele Universităţii din Oradea, Fascicola Matematică, TOM VI, 1997-1998 link

Probleme introductive în funcţii binare de mulţime, Analele Universităţii din Oradea, Fascicola Matematică, TOM VI, 1997-1998 link

Funcţii diferenţiabile R --> B2, Analele Universităţii din Oradea, Fascicola Matematică, TOM V, 1995-1996 link

O aplicaţie a studiului şirurilor N --> B2 în aritmetică, Analele Universităţii din Oradea, Fascicola Matematică, TOM V, 1995-1996 link

Produsul de convoluţie al funcţiilor R --> B2, Analele Universităţii din Oradea, Fascicola Matematică, TOM V, 1995-1996 link

Integrale pseudo-booleene curbilinii, Analele Universităţii din Oradea, Fascicola Matematică, TOM III, 1993 link

Probleme de analiză binară, The 5-th Symposium of Mathematics and its Applications, "Politehnica" University of Timisoara, Timisoara, 1993 link

Funcţii cu valori binare, Analele Universităţii din Oradea, Fascicola Matematică, 1991 link

Modelul unei geometrii elementare booleene. Numere complexe booleene, Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, Facultatea de Matematică, Lucrările Conferinţei Naţionale de Geometrie şi Topologie, Suceava, 6-9 octombrie, 1988, Iaşi, 1989 link

Funcţii booleene: varietăţi diferenţiabile şi spaţii afine, Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi, Facultatea de Matematică, Lucrările Conferinţei Naţionale de Geometrie şi Topologie, Suceava, 6-9 octombrie, 1988, Iaşi, 1989 link